MustaLiitu

info [at] mustaliitu.fi

040 567 7097

Tietoa meistä

Marika Järvinen

 

Marika on työskennellyt pitkään palvelujen johtamis- ja kehittämistehtävissä eri palvelusektoreilla. Hän on suomalaisen terveydenhuollon palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen edelläkävijöitä. Marika on saanut mm. FSA:n (Finnish Service Alliance) kunniamaininnan ennakkoluulottomasta työstään erikoissairaanhoidon palvelukokemuksen parantamiseksi. Hänen työnsä keskeisenä ajatuksena on tukea organisaatiota kehittämään omaa innovaatio- ja kehittämiskyvykkyyttään siten, että organisaatio voi harjoittaa jatkuvaa kehittämistä koko organisaation voimalla.

 

Marikan tavoitteena on innostaa ja kannustaa ihmisiä kehittämään, sekä tarjota keinoja ja menetelmiä sen mahdollistamiseksi. Palkitsevin osa hänen työstään on kuunnella ja tehdä yhteistyötä asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa paremman palvelun ja asiakaskokemuksen saavuttamiseksi. Työnsä tueksi hän on suorittanut Laurean MBA Service Innovation and Design -tutkinnon. Hän on pohjakoulutukseltaan DI ja hänellä on myös markkinoinnin johtamisen MJD-tutkinto sekä laatutyön MQ-tutkinto. Vuonna 2020 Marika aloitti väitöskirjatutkijana Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Väitöskirjan aiheena on terveydenhuollon organisaation innovaatio- ja kehittämiskyvykkyys.

Vesa Järvinen

 

Vesalla on vuosikymmenien kokemus yrittäjyydestä sekä asiantuntijapalveluiden johtamistehtävistä konsultoinnissa ja teollisuudessa. Päätoimensa ohella hän on toiminut hallitustehtävissä sekä luennoitsijana. Jatkuvan parantamisen periaatteet omaksuneena muutosjohtajana Vesa on ollut muokkaamassa useita eri organisaatiota uuteen nousuun. Hänellä on vahva liiketoimintajohtamisen osaaminen sekä laaja kokemus toimimisesta eri organisaatiotasojen kanssa.

 

Vesalla on monipuolinen kokemus yhteistoiminnallisten projektien läpiviennistä, mistä osoituksen on mm. IPMA:n (International Project Management Association) maailman parhaan megaluokan projektina palkitun allianssihankkeen johtoryhmässä työskentely. Hänellä on ainutlaatuinen kyky saada numerot elämään havainnollistaen uudistamista. Vesan innovaatiokyvykkyyttä osoittaa mm. hänelle myönnetyt patentit sekä aktiivinen toiminta tekoälyn edistämiseksi. Teknisellä puolella Vesa on opiskellut tekniikan tohtorin tutkintoon asti. Kaupallisella puolella hän on suorittanut kansainvälisen tason Executive MBA -tutkinnon.

Katriina Lahtinen

 

TaM (erik. uusmediasuunnittelu ja palvelumuotoilu) Katriina Lahtinen on toiminut monipuolisesti palvelumuotoilun, tuotteistamisen ja liiketoiminnan kehittämisen tehtävissä eri aloilla, muun muassa energia-alalla sekä hyvinvointi- ja terveysteknologioiden parissa.

 

Katriinan työtä ohjaa intohimo ”tolkulliseen tekemiseen”, jossa kehittämistä ja suunnittelua ohjataan päämäärätietoisesti ja tehokkaasti selvitettyjen olennaisten tekijöiden pohjalta yhteiseen suuntaan. Yhteistyö sujuu ja on mielekästä, kun jokainen ymmärtää oman tärkeän roolinsa siinä ja saavutetuista tuloksista hyötyvät kaikki. Tekemisen tulee olla näkyvää, toteutettavissa, jaettua, hyvin johdettua, yhteistä ja arvoa tuottavaa. Design-systeemit ja menetelmät sekä niiden kehittäminen ovat kulkeneet Katriinan mukana eri työtehtävissä samoin kuin suunnitteluprosessien ohjaaminen ja johtaminen. Tiimityössä Katriina viihtyy ja on tiimiläisenä suora ja avoin asettaen sekä oman että tiimin tavoitteet aina korkealle.